*AVHENGIGHET_TEST*

*AVHENGIGHET_TEXT*

Side 1 av 2

1. *AVHENGIGHET_QUESTION_1*
*AVHENGIGHET_ANSWER_1A*
*AVHENGIGHET_ANSWER_1B*
*AVHENGIGHET_ANSWER_1C*
*AVHENGIGHET_ANSWER_1D*
2. *AVHENGIGHET_QUESTION_2*
*YES*
*NO*
3. *AVHENGIGHET_QUESTION_3*
*AVHENGIGHET_ANSWER_3A*
*AVHENGIGHET_ANSWER_3B*
› *LMS_NEXT*