*MOTIVASJON_TEST*

*MOTIVASJON_TEXT*

*PAGE* 1 *OF* 3

1. *MOTIVASJON_QUESTION_1*
*MOTIVASJON_ANSWER_1A*
*MOTIVASJON_ANSWER_1B*
*MOTIVASJON_ANSWER_1C*
*MOTIVASJON_ANSWER_1D*
*MOTIVASJON_ANSWER_1E*
*MOTIVASJON_ANSWER_1F*
2. *MOTIVASJON_QUESTION_2*
*MOTIVASJON_ANSWER_2A*
*MOTIVASJON_ANSWER_2B*
*MOTIVASJON_ANSWER_2C*
› *LMS_NEXT*